Van Den Borne Aardappelen

Van   den   Borne    Aardappelen is het akkerbouw bedrijf van Jacob van den Borne waar hij op meer dan 200 percelen met een gemiddelde oppervlakte van 3 Hectare en 6 hoeken uiteenlopende rassen aardappels teelt. Naast aardappelen worden ook mais, tarwe en suikerbieten verbouwd. De kringlopen zijn zoveel als mogelijk gesloten en de energie voetafdruk wordt ieder jaar kleiner. In 2006 is Jacob zich gaan verdiepen in precisielandbouw en probeert sindsdien de laatste technische mogelijkheden uit en past de succesvolle oplossingen op productie niveau toe.  

Jacob is een voorloper in het gebruik van precisielandbouw, techniek en data op zijn bedrijf: hij stelt bedrijfsgegevens beschikbaar via de cloud, vliegt drones over zijn akkers en gebruikt satellietdata voor precisielandbouw. Hij behaalde in 2004 zijn Bachelor in Akkerbouw aan de HAS in Den Bosch.

Om zijn gedachtegang kracht bij te zetten werkt Van  den Borne  Aardappelen  nauw samen met een groot aantal kennisinstellingen,  onderzoeksinstituten, maar ook R&D teams  van landbouwmechanisatie    bedrijven.    Om zijn  kennis  en  ervaringen  te  delen  - en adoptie precisielandbouw te versnellen - geeft Jacob  Van  den  Borne  veel  lezingen  (in binnen -en   buitenland)   en   ondersteund en  adviseert  hij  andere  landbouwers  op het gebied van precisielandbouw middels het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw


 

Waarom Frietje Precies ?

Door de kennis en ervaring in teelt en precisielandbouw weet Jacob hoe je gewassen kan telen met de kleinst mogelijke voetafdruk. Deze (extra) inspanning kan alleen terug verdiend worden als de duurzame meerwaarde door de koper en/of consument gewaardeerd wordt. Het idee om eigen precisie friet voor specifieke doelgroepen te produceren leeft al een tijdje bij Jacob. Nu FoodUpBrabant Jacob mede heeft uitgedaagd te experimenteren met de combinatie precisielandbouw en strokenteelt hebben we het Frietje Precies met een team ontwikkeld. Niet zomaar een frietje, maar een bodemvriendelijk frietje van Bataat, Aardappel en Pastinaak. 

De combinatie strokenteelt en precisielandbouw met de relatie omliggende biodiversiteit onderzoeken/ontwikkelen we de komende jaren verder. 

Nu de lancering Frietje Precies succesvol is en is genomineerd voor de Horecava Duurzaamheidsprijs gaan we door om de juiste balans in prijs-volume te krijgen. Kleine badges door een friet fabriek laten verwerken is nu eenmaal duur, het volume moet hoger komen te liggen.