• Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt
  • Strokenteelt

Frietje Precies: transitie van de akkerbouw.

Een nieuwe, natuurinclusieve landbouwmethode die precisietechnologie combineert met strokenteelt. Met als eindproduct een bijzonder frietje waarbij bodem én boer erop vooruit gaan. Dat is Frietje Precies, een tastbare bijdrage aan de noodzakelijke transitie van onze voedselproductie.

FoodUp! Brabant (onderdeel Landbouw en Voedsel Brabant) wil graag de ontwikkeling van een geautomatiseerde, grootschalige en gevarieerde akkerbouw een duwtje in de rug te geven. Afgelopen jaar is daarom met ontwerpbureau Ultra Ultra en precisielandbouwer Jacob van den Borne uit Reusel gewerkt aan een nieuw marktconcept. Dit om zowel de consument bewust te maken van de grote opgave waar de landbouw voor staat, als de teler te ondersteunen bij de transitie.

Akkerbouw, overheid en burger vinden elkaar.

 
- Frietje Precies op Dutch Design Week
Met de bestelling van 10.000 porties Frietje Precies bij teler Jacob van den Borne wil FoodUp! Brabant deze transitieontwikkeling een duwtje in de rug geven. De porties worden te koop aangeboden op de Dutch Design Week (19-26 oktober in Eindhoven).
 
- Precisietechnologie en strokenteelt
Van den Borne teelt natuurinclusief door precisietechnologie te combineren met strokenteelt. Dat houdt in dat rijen van verschillende gewassen en bloemen elkaar afwisselen. Dit maakt de gewassen op een natuurlijke manier weerbaarder tegen extreem weer en ziektes. De grotere gewassen- en bloemenvariëteit zorgt ook voor een rijker leven op, rond en onder de akker (meer biodiversiteit).
 
- Zorg voor iedere plant
Sensortechnologie en robotica maken het mogelijk om heel precies de staat en behoeften van de akker en de gewassen in kaart te brengen. Zo kan de boer elke afzonderlijke plant exact dat geven wat deze nodig heeft en alleen op het moment dat dit nodig is. Daardoor daalt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en water, en is het gebruik van kunstmest zelfs niet meer nodig. Tegelijkertijd verbeteren de oogsten en kwaliteit van de bodem.
 
- Frietje Precies draagt bij aan transitie
‘Op de lange termijn werken we toe naar een geautomatiseerde, grootschalige en gevarieerde akkerbouw’, vertelt Van den Borne. ‘Het is duurzaam modern: we zaaien geen monoculturen meer in, maar laten op de akkers allerlei gewassen en planten naast elkaar groeien. Dit is het begin van een heel interessante transitie, waarbij we ook als akkerbouwer meer oog hebben voor productontwikkeling. Het Frietje Precies is het eerste consumentenproduct dat we op deze manier en op relatief grote schaal gaan telen.’
 
- FoodUp! brengt beleid in de praktijk
Het project past helemaal bij de doelstellingen van FoodUp!, zegt Wim Coenraadts van de Landbouw Innovatie Campus van FoodUp! Brabant: ‘Met Frietje Precies brengen we in feite beleid in de praktijk. We verkopen het zelfs. De lessen die we hieruit leren zijn niet alleen nuttig voor Jacob, maar ook voor ons als beleidsmakers.’ Meer achtergrond FoodUp en Frietje Precies
 
Frietje Precies is een initiatief van de Brabantse akkerbouwer Jacob van den Borne en FoodUp! Brabant. FoodUp! krijgt van de provincie Noord-Brabant ruimte om met vernieuwende concepten de omslag naar een duurzame en circulaire landbouw te stimuleren.